Yotke d.o.o.
ul. Kralja Zvonimira 49
10000 Zagreb
Croatia

tel.: +385 97 677 8524
e-mail: musixtarstrinx@gmail.com

muzikalije ''Cremona''
tel./fax: +385 91 3392 868
Tambure, Mandoline, Mandole;
Violine, Viole, Cello;
Gitare, Ukulele;
Žice, glazbalarski pribor, ostalo;


ured:
tel:+385 97 677 8524
mob:+385 91 3392 868MUSIXTAR STRINXpredstavnik za Viva la Musica

Tamburice

dvoglasne
(farkas)
troglasne
kvintne tambure
(jankovic)
četveroglasne
kvartne tambure
(srijemske)

 

opis

slika
Bisernica I "J"
note-tonovi: 2 a" , 2 d" , 2 g' ~ 6 zica , L=285 mm / menzura

cijena: 2150,00 KN

Bisernica II "J"
note-tonovi: 2 a" , 2 d" , 2 g' ~ 6 zica , L=285 mm / menzura

cijena: 2150,00 KN

Bisernica III "J"
note-tonovi: 2 d" , 2 g' , 2 c' ~ 6 zica , L=380 mm / menzura

cijena: 2150,00 KN

Brac I "J"
note-tonovi: 2 a' , 2 d' , 2 g ~ 6 zica , L=510 mm / menzura

cijena: 3600,00 KN

Brac II "J"
note-tonovi: 2 a' , 2 d' , 2 g ~ 6 zica , L=510 mm / menzura

cijena: 3600,00 KN

Brac III "J"
note-tonovi: 2 a , 2 d , 2 g ~ 6 zica , L=510 mm / menzura

cijena: 3600,00 KN

Bugarija I "J"
note-tonovi: 2 g' , 2 e' , 2 c' ~ 6 zica , L=555 mm / menzura

cijena: 3600,00 KN

Bugarija II "J"
note-tonovi: 2 d' , 2 h , 2 g ~ 6 zica , L=588 mm / menzura

cijena: 3600,00 KN

Bugarija III "J"
note-tonovi: 2 a , 2 f# , 2 D ~ 6 zica , L=640 mm / menzura

cijena: 3600,00 KN

Celovic "J"
note-tonovi: 2 d , 2 g , 2 C ~ 6 zica , L=580 mm / menzura

cijena: 3600,00 KN

1|2