Yotke d.o.o.
ul. Kralja Zvonimira 49
10000 Zagreb
Croatia

tel.: +385 97 677 8524
e-mail: musixtarstrinx@gmail.com

muzikalije ''Cremona''
tel./fax: +385 91 3392 868
Tambure, Mandoline, Mandole;
Violine, Viole, Cello;
Gitare, Ukulele;
Žice, glazbalarski pribor, ostalo;


ured:
tel:+385 97 677 8524
mob:+385 91 3392 868MUSIXTAR STRINXpredstavnik za Viva la Musica


Tamburice


dvoglasne
(farkas)
troglasne
kvintne tambure
(jankovic)
četveroglasne
kvartne tambure
(srijemske)

opis

slika
Bisernica I d;d
tonovi: jednoglasno, 2 d" + 2 d" ~ 4 zice , L=350 mm / menzura

cijena: 2150,00 KN

Bisernica II d;d i d;g
tonovi: jednoglasno 2 d" + 2 d" i dvoglasno, 2 d" + 2 g' ~ 4 zice , L=350 mm / menzura

cijena: 1950,00 KN

Bisernica III g;c
tonovi: dvoglasno, 2 g' + 2 c ~ 4 zice , L=380 mm / menzura

cijena: 2150,00 KN

Brac I d;d i d;g
tonovi: jednoglasno, 2 d' + 2 d' i dvoglasno, 2 d" + 2 g ~ 4 zice , L=600 mm / menzura

cijena: 2600,00 KN

Brac II d;g
tonovi: dvoglasno, 2 d' + 2 g ~ 4 zice , L=600 mm / menzura

cijena: 3200,00 KN

Brac III d;g
tonovi: dvoglasno, 2 d' + 2 g ~ 4 zice , L=615 mm / menzura

cijena: 3200,00 KN

Bugarija I
tonovi: troglasno, 2 g' , d' , h ~ 4 zice , L=575 mm / menzura

cijena: 3200,00 KN

Bugarija II
tonovi: troglasno, 2 g' , d' , h ~ 4 zice , L=640 mm / menzura

cijena: 3200,00 KN

Bugarija III
tonovi: troglasno, 2 d' , a , f# ~ 4 zice , L=660 mm / menzura

cijena: 3200,00 KN

Celovic
tonovi: dvoglasno, 2 g' + 2 c ~ 4 zice , L=640 mm / menzura

cijena: 3200,00 KN


1|2