Yotke d.o.o.
ul. Kralja Zvonimira 49
10000 Zagreb
Croatia

tel.: +385 97 677 8524
e-mail: musixtarstrinx@gmail.com

muzikalije ''Cremona''
tel./fax: +385 91 3392 868
Tambure, Mandoline, Mandole;
Violine, Viole, Cello;
Gitare, Ukulele;
Žice, glazbalarski pribor, ostalo;


ured:
tel:+385 97 677 8524
mob:+385 91 3392 868MUSIXTAR STRINXpredstavnik za Viva la Musica

Tamburice

dvoglasne
(farkaš)
troglasne
kvintne tambure
(jankovic)
četveroglasne
kvartne tambure
(srijemske)

 

opis

slika
Prim "G"- bisernica
tonovi: g",d",a' ,e' ~ 6 zica , L=320 mm / menzura

cijena: 2150,00 KN

Prim "D"- bisernica
tonovi: d",a',e' ,h ~ 5/6 zica , L=380-382 mm / menzura

cijena: 2150,00 KN

Prim "E"- bisernica
tonovi: e",h',f#',c#' ~ 5 zica , L=380-382 mm / menzura

cijena: 2150,00 KN

Brac - A basprim
tonovi: a',e',h ,f# ~ 5 zica , L=570 mm / menzura

cijena: 4500,00 KN

Brac - G basprim
tonovi: g',d',a ,e ~ 5/6 zica , L=570 - 590 mm / menzura

cijena: 4200,00 KN

Brac - E basprim
tonovi: e',h ,f# ,c# ~ 5 zica , L=640 - 660 mm / menzura

cijena: 4500,00 KN

Kontra "E" bugarija
tonovi: e',h ,g# ,e ~ 5 zica , L=660 - 680 mm / menzura

cijena: 4500,00 KN

Bugarija I "G"
tonovi: g',d',h ,g ~ 5/6 zica , L=580 mm / menzura

cijena: 4500,00 KN

Bugarija II "D"
tonovi: d',h ,g ,d ~ 5/6 zica , L=640 mm / menzura

ccijena: 4500,00 KN

Bugarija III "D"
tonovi: d',a ,f# ,d ~ 5/6 zica , L=640 mm / menzura

cijena: 4500,00 KN

1|2